Seksualitet

Heteroseksualitet er seksualitet rettet mod mennesker af det modsatte køn. Heteroseksualitet menes at være den mest udbredte seksuelle orientering blandt de fleste, mens en del forskningskredse mener at have fundet belæg for at mellem 70% og 85% af befolkningen har biseksuelle tendenser, som blot fortrænges, undertrykkes på grund af samfundets opfattelse af hvad normal seksualitet er

Homoseksualitet (af græsk homos; samme) er en seksualitet karakteriseret ved romantisk og/eller fysisk tiltrækning af personer af samme køn. Homoseksualitet og heteroseksualitet kan opfattes som relative begreber i hver sin ende af en kontinuerlig skala, hvorpå biseksualitet er placeret et sted midt imellem.

Biseksualitet (af latin bi; to) betyder seksuel og/eller romantisk tiltrækning eller adfærd rettet mod nogle medlemmer af mere end et køn. Biseksualitet behøver ikke at være ligeligt rettet mod disse køn. Nogle fascineres af forskellige ting ved kønnene, andre fokuserer ikke på kønnet, men på nogle andre aspekter af de personer de tiltrækkes af.

Læs mere om seksualitet her >>>

Metroseksualitet, hvad er det? >>>