Seksualitet.dk – Om krop, køn og seksualitet

Kroppen er en fællesbetegnelse for alle de fysiske dele, som tilhører et menneske. Mange gange bliver dele af kroppen, der sidder uden på huden som f.eks. hår ikke betragtet som en del af kroppen. I forskellige sammenhænge bruges krop synonymt med torso, som modsætning til hoved eller ekstremiteter (lemmer). Ofte bliver kroppen omtalt mere i forbindelse med ens udseende, helbred eller ved ens død. Når en person dør, bliver kroppen omtalt som et lig. Studiet af kroppens opbygning hedder anatomi.

Køn: Individerne hos mange levende væsener inddeles i to (eller flere) kategorier som kaldes køn. Individer fra forskellige kategorier kan formere sig ved kombinere dele af deres arvemateriale til nye individer, en proces som kaldes kønnet formering. Typisk vil en art have to køn: hankøn og hunkøn. Hunkøn er defineret som det køn som producerer de største gameter (kønsceller). Kategorien er ikke nødvendigvis den samme gennem et individs livscyklus.

Seksualitet er en rummelig betegnelse for alt som handler om kønsliv og kønsdrift. Uanset om det er i forbindelse med reproduktion, lyststillelse eller fornøjelse. Modsætningsvis handler sex i daglig tale mest om konkrete handlinger. Sexologi er det systematiske studium af menneskets seksualitet.

Seksualitet.dk handler om samspillet mellem krop, køn og seksualitet. Ved at bruge menuen til venstre kan du læse mere om dette samspil.